ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์
dot
bulletอัตตประวัติ (CV)
bulletPublication on Pubmed
bulletภาพกิจกรรมต่างๆ
dot
แบบวัด (Scales and Measurements)
dot
bulletInternet addiction test_Thai version
bulletOutcome Inventory (OI-21)
bulletPathogenic belief scale short version (PBS-27)
bulletPHuSeG scale
bulletRevised Thai Rosenberg Self-Esteem Scale
bulletResilient Inventory (RI-9)
bulletScreening instrument for borderline personality disorder (SI-Bord)
bulletinner Strength-Based Inventory (SBI)
bulletThymometer
bulletGroup Cohesiveness Scale (GSC)
bulletUCLA Loneliness Scale / Brief version RULS-6
bulletExperience of Close Relationship (ECR-R-18_
bulletNeuroticism Inventory (NI-15)
bulletTraumatic experience scale (TES)
dot
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง (Links)
dot
bulletหน่วยจิตบำบัด
bulletภาควิชาจิตเวชศาสตร์
bulletชมรมนักจิตบำบัดแห่งประเทศไทย
bulletAmerican Group Psychotherapy Association
bulletDr. Nahathai Wongpakaran's Website
bulletเอกสารการสอน
bulletขอเชิญทำแบบสอบถาม บุคลิกภาพ ZKA
bulletiMMH Bulletin
bulletA CALLING FOR KINDNESS FROM THE WORLD DURING COVID-19
bulletBrief therapy for elderly
dot
เรื่องน่าสนใจ
dot
bulletStrength-Based Therapy (SBT)
bulletทำแบบสอบถาม แบบสำรวจ SURVEY
bulletรักวัวให้ผูก รักลูกให้ใจ
bulletห้องข่าว (News Room)
dot
วารสารแนะนำ
dot


Int J Intercult Relat
Psychiatry Investig


UCLA Loneliness Scale / Brief version RULS-6

UCLA Loneliness Scale พัฒนาโดย Prof.Dr. Daniel W. Russell

ฉบับภาษาไทยชื่อ แบบวัดความรู้สึกว้าเหว่ยูซีแอลเอ แปลและทดสอบ (โดยได้รับอนุญาต) โดย ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์ และ ศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ โดยทำฉบับแปลจากฉบับ 20 ข้อ (V3)ในปี 2552 และปรับปรุงทดสอบเป็นฉบับปรับปรุง 2563

 

แบบวัดความรู้สึกว้าเหว่ยูซีแอลเอฉบับ 20 ข้อ --> RULS-20 Thai.pdf (ฉบับ 2563)

การคิดคะแนน (scoring) 

แบบทดสอบนี้ไม่มีจุดตัด เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานมาเทียบ คะแนนที่สูงจะบ่งชี้ว่ามีความรู้สึกว้าเหว่มาก

ก่อนที่จะนำคะแนนของแต่ละข้อมารวมกัน ต้องมีการกลับค่าคะแนน (reverse score) ในข้อต่อไปนี้ 1, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19 และ 20

ข้อมูลคุณสมบัติทางจิตมิติ (Psychometric property)

ค่าความสอดคล้องภายใน (internal consistency) อยู่ในเกณฑ์ดี Cronbach's = 0.80 - 0.88 (ในกลุ่มนักศึกษาและผู้ป่วยจิตเวช) โครงสร้างของแบบวัดมีสององค์ประกอบ (two-factor solution) ได้แก่ ข้อความในทางบวก (positively worded) และ ข้อความในทางลบ (negatively worded) แต่ข้อคำถามก็วัดในสิ่งเดียวกัน หรือเรียกว่ามีมิติเดียว (unidimensionality) และพบว่ามี criterion validity กับแบบสอบถามอื่น เช่น attachment measure หรือ inventory of interpersonal problems

เอกสารอ้างอิง

1. Wongpakaran T, Wongpakaran N. A short version of the revised 'experience of close relationships questionnaire': investigating non-clinical and clinical samples. Clin Pract Epidemiol Ment Health. 2012;8:36-42. doi:10.2174/1745017901208010036.

2. Neelapaijit A, Pinyopornpanish M, Simcharoen S, Kuntawong P, Wongpakaran N, Wongpakaran T. Psychometric properties of a Thai version internet addiction test. BMC Res Notes. 2018 Jan 24;11(1):69. doi:10.1186/s13104-018-3187-y.


แบบวัดความรู้สึกว้าเหว่ยูซีแอลเอฉบับ 6 ข้อ-->RULS-6 Thai.pdf 
 

6-item Revised UCLA Loneliness Scale (RULS-6)

            RULS-6, derived from Revised UCLA Loneliness scale (Russell,1996). The RULS-6 met the criteria of unidimensionality and local independence without differential item functioning due to age and sex, and good targeting the clinical sample. Regarding reliability, RULS-6 showed to have acceptable person separation index (PSI), and the Cronbach’s alpha of the RULS-6 was good (.83). RULS-6 demonstrated convergent, discriminant validity, and concurrent validity.  

Coding and scoring

            No reversing values for item is required before summing up. The RULS-6 scores range from 6 to 24.

Interpretation

            In general, the higher the score, the more the loneliness is indicated. However, we could use the distribution of scores based on the respective sample. For example, a high vs. low level of RULS-6 score, or a level of RULS-6 among the samples could be grouped in three categories: “low” for scores below the 25th percentile, “average” for scores ranging from the 25th to the 75th percentile and “high” for scores above the 75th percentile.


English version of RULS-6  -->RULS-6 Eng.pdf

 

 

Conversion table of RULS-6 (ตารางการแปลงคะแนนจากคะแนนรวมของ RULS-6 เป็นคะแนนแบบ interval) --> conversion Table

 

Reference

1. Wongpakaran N, Wongpakaran T, Pinyopornpanish M, Simcharoen S, Suradom C, Varnado P, Kuntawong P. Development and validation of a 6-item Revised UCLA Loneliness Scale (RULS-6) using Rasch analysis. Br J Health Psychol. 2020 Jan 30. doi: 10.1111/bjhp.12404.

2. Russell, D. W. (1996). UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, validity, and factor structure. Journal of Personality Assessment, 66(1), 20–40. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa6601_

 

 Copyright © 2015 All Rights Reserved.