ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์
dot
bulletอัตตประวัติ (CV)
bulletPublication on Pubmed
bulletภาพกิจกรรมต่างๆ
dot
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง (Links)
dot
bulletหน่วยจิตบำบัด
bulletภาควิชาจิตเวชศาสตร์
bulletชมรมนักจิตบำบัดแห่งประเทศไทย
bulletAmerican Group Psychotherapy Association
bulletDr. Nahathai Wongpakaran's Website
bulletเอกสารการสอน
bulletInternet addiction test_Thai version
bulletUCLA loneliness scale -Thai version
bulletOutcome Inventory (OI-21)
bulletPathogenic belief scale short version (PBS-27)
bulletThe "infinite" law of things ( ILT) กฎแห่งความ"อนันต์"ของสรรพสิ่ง
bulletหน่วยจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มช.
dot
เรื่องน่าสนใจ
dot
bulletStrength-Based Therapy (SBT)
bulletทำแบบสอบถาม แบบสำรวจ SURVEY
bulletรักวัวให้ผูก รักลูกให้ใจ
bulletทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 50 ศาสตราจารย์ 25 ธค. 2557
bulletห้องข่าว (News Room)
dot
วารสารแนะนำ
dot


Int J Intercult Relat
Psychiatry Investig


ภาพกิจกรรมต่างๆ

ภาพกิจกรรมวันประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร

รศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์ พร้อมด้วย พญ.อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์ แพทย์ใช้ทุนปีที่ 4 และ พญ.กมลพร วรรณฤทธิ์ แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2 จัดอภิปรายร่วมกัน (symposium) ในหัวข้อเรื่อง "พญานาคในอดีตชาติ: การวิเคราะห์ความฝันตาม unconscious control hypothesis"

ศ.คลินิก พญ. อรพรรณ ทองแตง และ ผศ.พญ. รวิวรรณ นิวาตพันธุ์เป็นประธานและรองประธานในการอภิปราย

มีผู้ฟังเป็นจำนวนมากCopyright © 2015 All Rights Reserved.